Đào Tạo Bs Y Học Dự Phòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đào Tạo Bs Y Học Dự Phòng

Ưu điểm

môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

chương trình học cũng tương đói nặng do tính chất ngành nghề

Trải nghiệm và lời khuyên

ngành học hay nếu thiệt sự yêu thì hẳn chọn, mỗi ngành nghề đều có cái hay riêng. Ngành này chuyên về mảng cộng đồng nên bạn phải học tập cách giao tiếp vơi người dân sao cho gần gũi nhất thì mới có thể khuyên được họ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn