Dh Y Dược. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Dh Y Dược.

Ưu điểm

Môi trường tốt.

Điểm cần cải thiện

Bài thi nhiều.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường tốt Bạn bè tốt Thầy cô tâm huyết Học tập tiếp xúc với nhiều bệnh nhân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn