Học Được Nhiều Thứ | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Nguyễn Công Minh
Nguyễn Công Minh

Học Được Nhiều Thứ

Ưu điểm

học phí khá thấp,cơ sở vật chất tốt,được thực tập nhiều

Điểm cần cải thiện

kiến thức khá nhiều,phải thi thường xuyên

Trải nghiệm và lời khuyên

quãng thời gian học lý thuyết năm 1 và 2 thì khá mệt vào giai đoạn bắt đầu đi thực hành bệnh viện thì sẽ nhẹ nhàng hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn