Học Tốt Nhất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Tốt Nhất

Ưu điểm

giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

lịch thi chưa phù hợp

Trải nghiệm và lời khuyên

trường tốt giáo viên giỏi cơ sở vật chất tốt căn tin đpẹ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn