Khá Tốt Và Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khá Tốt Và Ổn

Ưu điểm

Giảng dạy khá tốt, kiến thức rộng

Điểm cần cải thiện

Lượng kiến thức đôi khi hơi lớn, khó hiểu

Trải nghiệm và lời khuyên

Trong suốt thời gian học đã có nhiều kỉ niệm với bạn bè, giảng viên! Học được rất nhiều kĩ năng hoạt động xã hội! Có thêm nhiều kinh nghiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn