Kiến Thức, Năng Động, Thực Hành Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Tú Phan Ninh
Tú Phan Ninh

Kiến Thức, Năng Động, Thực Hành Nhiều

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Ít sọt rác

Trải nghiệm và lời khuyên

Đừng nghĩ trường y là chỉ có học, ngoài học còn có rất nhiều những hoạt động xã hội ý nghĩa, vui và đáng nhớ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn