Mạng Wifi Của Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

ngô trí hiếu
ngô trí hiếu

Mạng Wifi Của Trường

Ưu điểm

Môi trường học tập hăng say

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất vui và cảm thấy đúng đắn khi chọn ngôi trường này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn