Môi Trường Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học

Ưu điểm

môi trường học tập thoải mái

Điểm cần cải thiện

thi cử liên tục

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học tập tốt có nhiều giảng viên giỏi và sinh viên năng động có thể làm quen và học tập ở bạn bè nhiều thứ. Hoạt động ngoại khóa mạnh, hoạt động công ích nhiều và liên quan đến ngành nghề nên rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn