Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, các phòng đã được lắp máy lạnh

Điểm cần cải thiện

lịch học không ổn định làm sinh viên hoang mang

Trải nghiệm và lời khuyên

Thư viện rất sạch sẽ yên tĩnh ( lần đầu vô thư viện thở mạnh cũng không dám hihi )

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn