Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Thi cử liên tục

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường tốt được tiếp xúc với nhiều sinh viên và giảng viên giỏi có thể học hỏi được rất nhiều điều, có nhiều hoạt động ngoại khóa liên quan đến ngành nghề rất bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn