Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Âu Lâm Phan Hải
Âu Lâm Phan Hải

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Bạn bè thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua nhau học tập. Đa

Điểm cần cải thiện

Không có nhược điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Thay vì đọc những trải nghiệm của tôi thì hi vọng các bạn hãy vào trường và tự mình trải nghiệm, tự mình cảm nhận :))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn