Môi Trường Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Thân Thiện

Ưu điểm

Có wifi free cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Lịch học và thi hơi dày

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi bước chân vào đây là 1 môi trường rất mới mẻ với nhiều kiến thức phải học và phải đối mặt với nguy cơ rớt môn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn