Năm 3 Cần Kề | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Năm 3 Cần Kề

Ưu điểm

Đội ngũ giảng viên gọi là siêu giỏi Cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

Thi nhiều, học nhiều ,thanh xuân đánh rơi

Trải nghiệm và lời khuyên

Học phí vừa tầm với mọi người Cơ hội việc làm rất rất cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn