Năng Lực Của Bác Sĩ Khi Ra Trường. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Diễm Trần
Diễm Trần

Năng Lực Của Bác Sĩ Khi Ra Trường.

Ưu điểm

Môi trường tốt để học tập và rèn luyện.

Điểm cần cải thiện

Học phí tăng và công nghệ chưa đủ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã học 2 năm ở trường đem lại nhiều kinh nghiệm về học tập và rèn luyện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn