Năng Lực Của Bác Sĩ Khi Ra Trường.
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Diễm Trần
Diễm Trần

Năng Lực Của Bác Sĩ Khi Ra Trường.

Ưu điểm

Môi trường tốt để học tập và rèn luyện.

Khuyết điểm

Học phí tăng và công nghệ chưa đủ.

Trải nghiệm

Mình đã học 2 năm ở trường đem lại nhiều kinh nghiệm về học tập và rèn luyện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn