Ngôi Trường Là Nơi Học Tập Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngôi Trường Là Nơi Học Tập Tốt

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt
Cơ sở vật chất tốt
Có thể học được nhiều kiến thức

Điểm cần cải thiện

Thi liên tục

Trải nghiệm và lời khuyên

Gặp được những người bạn và các anh chị mới. Có những chuyến đi chơi vui vẻ, ý nghĩa. Học được nhiều điều mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn