Nhiều Kiến Thức Hay, Thực Hành Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhiều Kiến Thức Hay, Thực Hành Nhiều

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, học phí không quá cao.

Điểm cần cải thiện

Nhiều việc hành chính nhà trường xử lí lâu

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là môi trường mà bạn có thể học hết sức chơi hết mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn