Những Ngày Tháng Lê Lết Bệnh Viện. Giảng Đường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Những Ngày Tháng Lê Lết Bệnh Viện. Giảng Đường

Ưu điểm

Giảng viên tận tình, môi trường học tập tốt.

Điểm cần cải thiện

Quanh năm chỉ có mùa thi và mùa thi sấp mặt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhưng đêm trực trường đáng nhớ. Tưởng vào chỉ đâm đầu học nhưng thực ra hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm cũng nhiều. Được trải nghiệm rất nhiều kĩ năng ngoài những cuốn sách dài cui và tập đề dày cộm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn