Nội Dung Chất Lượng Dạy Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Thy Phạm An
Thy Phạm An

Nội Dung Chất Lượng Dạy Học

Ưu điểm

chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

kiến thức còn bao quát, chưa chuyên sâu

Trải nghiệm và lời khuyên

trường và khoa có nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị bổ ích. giúp có kinh nghiệm cuộc sống cũng như các vấn đề học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn