Rất Bổ Ích | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Bổ Ích

Ưu điểm

Rất thiết thực

Điểm cần cải thiện

Có mà ghê lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tự hào , học rất nhiêu , hi vọng sẽ được tiếp xúc nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn