Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Lộc Võ
Lộc Võ

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Học tập và ngoại khoá rất tốt

Điểm cần cải thiện

Lịch học, thi còn chưa hợp lý

Trải nghiệm và lời khuyên

Em rất vui vì trải nghiệm này, học được rất nhiều điều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn