Trường Đại Học Y Dược Tphcm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Y Dược Tphcm

Ưu điểm

Chuyên môn vê ngành y chất lượng

Điểm cần cải thiện

Vấn đề thi cử hạn chế.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập và phát triển trong điều kiện môi trường bệnh viện và trường học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn