Trường Học Mơ Ước | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Học Mơ Ước

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, xung quanh có rất nhiều bạn giỏi giúp mình tiến bộ.

Điểm cần cải thiện

Công tác hành chính, sv còn chậm trễ, chưa tích cực.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một ngôi trường mà những ai muốn trở thành bác sĩ nên cố gắng để được vào học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn