Trường Tốt Lắm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Tốt Lắm

Ưu điểm

Giáo viên lẫn giáo trình tốt

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

là trường đào tạo tốt về lý thuyết và thực hành, nhiều CLB để tham gia, là nơi cho trải nghiệm tốt để rớt môn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn