Từ Kỹ Năng Chuyên Ngành Đến Kỹ Năng Sống | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Thanh Hằng Nguyễn Phạm
Thanh Hằng Nguyễn Phạm

Từ Kỹ Năng Chuyên Ngành Đến Kỹ Năng Sống

Ưu điểm

2 kỹ năng đều được quan tâm
Học phí có phần ít hơn các trường khác

Điểm cần cải thiện

Học rất rất nhiều môn

Trải nghiệm và lời khuyên

học nhiều nhưng mà rất bổ ích Muốn giỏi yêu cầu bỏ ra công sức rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn