Y Dược - Yes Or Yes!? | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Y Dược TP. HCM (yds.edu.vn)

Phan Ngọc Phương  Trinh
Phan Ngọc Phương Trinh

Y Dược - Yes Or Yes!?

Ưu điểm

Là nơi có bề dày kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế

Điểm cần cải thiện

Thực sự là khá ghét hệ tính chỉ, rớt một môn là đóng tiền thi lại sml

Trải nghiệm và lời khuyên

Thời gian tự học là chính, nên tranh thủ được lúc nào thì học lúc đó, kinh nghiệm xương máu đó không đùa đâu! Tuy nhiên thì giản viên ở đây khá vui tính, nhiều người sợ học Y Dược học nhiều bị stress này nọ, ấy là do thời gian để tự học của họ họ dùng để chơi, để lười biếng dồn một đống bài đến gần thi mới học không tẩu hoả nhập ma mới là lạ! Đấy lên ĐHYD là phải biết cách sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý mà học ĐH hệ tín chỉ nào mà không vậy, thật sự yêu thích nghề y thì đừng có ngần ngại vào lò luyện đơn này ha!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn