Chất Lượng Xuất Sắc | Edu2Review
Đánh giá về

Học Tiếng Anh Nhanh (hoctienganhnhanh.net)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Xuất Sắc

Ưu điểm

Giáo viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn yếu, kg biết bắt đầu thế nào có thể xin tư vấn và các khoá học cho ngừoi mất căn bản

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn