Hoc-Vien-Anh-Ngu-Equest-Equest-Academy
Đánh giá về

Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy (equest.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Hoc-Vien-Anh-Ngu-Equest-Equest-Academy

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, đội ngũ chăm sóc học viên tốt

Khuyết điểm

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt

Trải nghiệm

Bình thường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn