Thầy Cô Thân Thiệt, Cơ Sở Vật Chất Tốt
Đánh giá về

Học viện Anh ngữ EQuest EQuest Academy (equest.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Thân Thiệt, Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Thầy cô thân thiện Cơ sở vật chất tốt Giáo trình chi tiết

Khuyết điểm

Chưa có các hoạt động ngoại khoá Nhân viên tư vấn không thân thiện Tư vấn chưa phù hợp

Trải nghiệm

Khá là vui vì thầy cô thân thiện, tuy nhiên kiến thức không có đủ nhiều như mong muốn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn