Đánh Giá Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Trường

Ưu điểm

có nhiều hoạt động ngoại khóa hữu ích

Điểm cần cải thiện

cần giảm thiểu lượng kiến thức cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

trường có nhiều hoạt động hay và môi trường học tập thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn