Học Viện X | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Viện X

Ưu điểm

Hoạt động của trường thực sự rất tốt, tạo cơ hội cho sv phát triển kỹ năng mềm

Điểm cần cải thiện

Thầy cô bên khoa Triết bớt cứng nhắc Tài chính cập nhật nhanh

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân mình chưa thực sự tham gia nhiều hđ vì ko hiểu sao mấy lần mình đi phỏg vấn dù rất nhiệt huyết nhưng đều bị tạch hic. Nhưg dù gì t khuyên các bạn nên tgia hđ vì học nhiều căng não lắm hic

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn