Yêu Trường Lắm Lắm | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Yêu Trường Lắm Lắm

Ưu điểm

Tất cả ưu điểm trên đời

Điểm cần cải thiện

Thủ tục giấy tờ nhanh hơn chun chút thôi ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

tuyệt vời Hãy cứ là chính em,thoải mái trò chuyện làm việc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn