Nơi Thích Hợp Cho Các Bạn Đam Mê Cntt | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nơi Thích Hợp Cho Các Bạn Đam Mê Cntt

Ưu điểm

Chuyên ngành cung cấp kiến thức đủ để áp dụng thực tế

Điểm cần cải thiện

Học phí cao, thái độ cán bộ phòng hành chính chưa thân thiện lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Làm đồ án hơi cực nhưng học hỏi được nhiều. Tham gia hoạt động, biết được nhiều bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn