Ấn Tượng Khó Phai Với Thầy Giáo | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ấn Tượng Khó Phai Với Thầy Giáo

Ưu điểm

Thầy giáo cực ngầu, kỹ năng tốt
Kiến thức thực tiễn, ứng dụng cao

Điểm cần cải thiện

trung tâm ít cơ sở

Trải nghiệm và lời khuyên

OK, OK và OK, được thực hành nhiều, học rất thích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn