Business English Level 3 | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

MInh Bùi Thuỳ
MInh Bùi Thuỳ

Business English Level 3

Ưu điểm

Thầy Hà siêu nhiệt tình và thân thiện

Điểm cần cải thiện

Biển chỉ dẫn ở đầu ngõ

Trải nghiệm và lời khuyên

Tận dụng giao tiếp nhiều trên lớp + chăm làm bài tập về nhà để thầy chữa bài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn