Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện và có kỹ năng tốt
- Bài tập đa dạng kĩ năng
- Học viên có trình độ khá đồng đều, tư vấn xếp lớp tốt

Điểm cần cải thiện

- Lớp học hơi khó tìm

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên có tổ chức các trò chơi với phần thưởng - phạt thú vị, không khí lớp học vui vẻ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn