Chất Lượng Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chất Lượng Tốt, Giáo Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, điểm danh mỗi buổi học
- Giáo trình phù hợp, phát triển 4 kỹ năng
- Marketing tốt

Điểm cần cải thiện

- Vị trí xa nhà
- Trung tâm khá khó tìm

Trải nghiệm và lời khuyên

Các học viên cùng có ý thức học nên mình cũng cố gắng và có động lực học. Có các phần thưởng nhỏ khi hoàn thành bài tập tốt hoặc tham gia trò chơi trong buổi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn