Đánh Giá Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đánh Giá Impactus

Ưu điểm

môi trường học về cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu học tập, giáo viên thân thiện, chỉnh phát âm nhiều

Điểm cần cải thiện

trung tâm khó tìm đường

Trải nghiệm và lời khuyên

khả năng phát âm tiếng Anh của mình đã được cải thiện rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn