Giáo Viên Giỏi, Học Chát Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giỏi, Học Chát Lượng

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình, quan tâm tới học viên
- Thực hành nhiều, kết hợp học lý thuyết+ thực hành
- Có bài tập về nhà sau buổi học

Điểm cần cải thiện

- Khó tìm trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Vừa học tiếng Anh, vừa học kiến thức quản trị marketing, bài học thú vị, giáo viên dẫn dắt lớp tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn