Giáo Viên Rất Giỏi | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giáo Viên Rất Giỏi

Ưu điểm

Chất lượng tốt
Chương trình học thực tế
Bạn cùng lớp giỏi
Tiến bộ nhanh

Điểm cần cải thiện

Địa điểm lúc đầu hơi khó tìm, nhưng khi biết rồi thì cũng dễ

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tuyệt vời, đặc biệt là cho những bạn giỏi, không biết nên học để nâng cấp bản thân ở đâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn