Học Khá Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Khá Ổn

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình, thân thiện, chuyên môn tốt
- Tài liệu học tập hay

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở khó tìm, chất lượng csvc bình thường

Trải nghiệm và lời khuyên

Khóa học hợp với nhu cầu học tập của mình và lớp học không quá đông, có cơ hội thực hành nhiều cho học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn