Lớp Học Tốt, Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Tốt, Rất Hài Lòng

Ưu điểm

- giáo viên có tâm, siêu nhiệt tình
- được thực hành nhiều
- cơ sở vật chất ổn

Điểm cần cải thiện

- chỗ để xe hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình rất thích học tại trung tâm, giáo viên giảng hay và dẫn dắt bài tốt, phân tích case rất tỉ mỉ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn