Review Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Impactus

Ưu điểm

giáo viên thân thiện nhiệt tình, cơ sở vật chất tạm ổn

Điểm cần cải thiện

địa điểm của trung tâm khó tìm.

Trải nghiệm và lời khuyên

giáo viên xinh, vừa học vừa chơi, nhưng mà cần rút ngắn thời gian chơi, chú trọng hơn vào kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn