Review Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Impactus

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khá tốt, nhiều hoạt động vui nhộn

Điểm cần cải thiện

Ít cơ sở để lựa chọn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhiều trò chơi được tổ chức để bài không nhàm chán

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn