Review Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Impactus

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, Tư vấn tốt

Điểm cần cải thiện

Không có chỗ để xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học khá vui, nhưng khá nhiều trò chơi hơi mất thời gian

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn