Review Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Impactus

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không hỗ trợ chỗ để xe, trung tâm khó tìm đường

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui nhộn, phù hợp với người mới bắt đầu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn