Giao Tiếp Như Người Bản Ngữ | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Ngân hàng (hvnh.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giao Tiếp Như Người Bản Ngữ

Ưu điểm

Giáo viên vui vẻ, hài hước và nhiệt huyết

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Giao tiếp với người nước ngoài lưu loát và đã kết hợp với ngôn ngữ hình thể để tăng hiệu quả giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn