Đánh Giá Về Học Viện Ngoại Giao | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (dav.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Học Viện Ngoại Giao

Ưu điểm

Môi trường học tập rất năng động, có nhiều hoạt động cả trong nước lẫn yếu tố nước ngoài để tham gia

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện hơn nữa các tài liệu dạy học để tránh bị lỗi thời so với thời đại, một số môn học cần có cách dạy sinh động thú vị hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng lắng nghe, ghi chép đầy đủ lời của thầy cô, đặc biệt là những kiến thức không có trên slide để có thể làm tốt bài kiểm tra; tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cả trong và ngoài nhà trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn