Giảng Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (dav.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Viên

Ưu điểm

Đa phần giảng viên đến từ khoa Luật khá trẻ trung, kiến thức sâu rộng và có cách tiếp cận đến đối tượng sinh viên trẻ thú vị. Còn giảng viên lâu năm thì có kiến thức uyên bác, rất tình cảm và khơi gợi cho sinh viên tìm hiểu vấn đề và đặt câu hỏi.

Điểm cần cải thiện

Đôi khi sẽ có một số giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường bên ngoài nên việc phối hợp cùng các khoa và sinh viên sẽ khó.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tích cực đặt câu hỏi,tìm hiểu thêm các vấn đề đời sống xã hội và trau dồi T.Anh sớm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn