Học Viện Ngoại Giao | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (dav.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Viện Ngoại Giao

Ưu điểm

- Học phí chấp nhận được. - Cơ sở vật chất tốt.

Điểm cần cải thiện

- Thủ tục hành chính và giấy tờ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có lời khuyên nào cho học viên mới về trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn