Học Viện Ngoại Giao - Năng Động, Tầm Nhìn, Sáng Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (dav.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Viện Ngoại Giao - Năng Động, Tầm Nhìn, Sáng Tạo

Ưu điểm

Giảng viên xuất sắc, Đào tạo chất lượng, Nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, Nhiều cơ hội thực tập, trải nghiệm, trao đổi cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Thời gian vào lớp ca 1 hơi sớm (7:00)

Trải nghiệm và lời khuyên

Chuẩn bị bản lĩnh để đương đầu với chương trình học khá nặng, nhưng cũng giữ tinh thần nhiệt tình tham gia các hoạt động rất năng động của học viện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn